Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy to wartość pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, jest to określenie, ile jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, żeby nabyć jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza danego państwa, w stosunku do kursów odmiennych walut. Jej celem jest poprawienie konkurencyjności krajowych producentów, bowiem czyni ona wytworzone przez nich produkty tańszymi poza granica. Skutki dewaluacji są krótkie, ponieważ wpływają na wzrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrobiona w konkretnym państwie, skłania pozostałe kraje, będące istotnymi partnerami handlowymi, do zrealizowania identycznego zabiegu w celu uchronienia prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem liczby towarów a także usług, które można zakupić za odpowiednią kwotę. Najczęściej będzie ona wynikiem inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje obniżeniem kursu określonej waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – przyrost ceny towaru albo uslugi. Definicja używana szczególnie w odniesieniu do wzrostu ceny waluty lokalnej względem waluty obcej w przypadku płynnych wartości walut (jest on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest przeważnie konsekwencją deflacji. W układzie stałego kursu walutowego zwiększenie ceny waluty lokalnej nazywa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji jest wzrost siły nabywczej waluty krajowej, zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia międzynarodowego i ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku ofert cenowych dóbr z importu. Negatywne efekty aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu oraz wzrost kosztów realizacji prac w relacji do wartości pracy w innych krajach.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.